热门标签

Yên Bái: Gần 90% chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý

时间:3周前   阅读:3
Đến năm 2025, phấn đấu 100% chất thải rắn của làng nghề được thu gom, xử lý Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn: Chưa có phương án khả thi

Theo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2311/QĐ-UBND, giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư 13 lò đốt CTRSH phân đều tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh bằng nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt 93,4% và khu vực nông thôn đạt trên 51,2%.

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, sau 2 năm thực hiện Đề án, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt trên 88,8%, ở khu vực nông thôn đạt trên 33,7% (hoàn thành mục tiêu theo Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái); 1 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cụm xã được đầu tư và đi vào hoạt động (tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên); đang triển khai đầu tư xây dựng 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cụm xã tại huyện Yên Bình (xã Vĩnh Kiên, xã Cảm Nhân).

,

Telegram游戏机器人www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Telegram游戏机器人包括Telegram群成员导出、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Telegram游戏机器人为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,
Gần 90% chất thải rắn sinh hoạt đô thị đã được tỉnh Yên Bái thu gom, xử lý

Các lò đốt chất thải rắn sinh hoạt còn lại sẽ triển khai trong 2 năm 2023 - 2024 theo Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục các dự án cấp bách, ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, có 8 lò đốt đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước (tại các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải và Trạm Tấu), dự kiến hoàn thành trong năm 2023, 2024.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, cùng với việc đầu tư lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ từ nguồn xã hội hóa (hiện nay UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ đang triển khai quy trình, các bước thực hiện theo quy định để đầu tư phần hạ tầng phục vụ việc kêu gọi nhà đầu tư lò đốt), tiếp tục hoạt động tại nhà máy xử lý rác xã Văn Phú của Công ty cổ phần Môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái thì đến năm 2025 sẽ hoàn thành được mục tiêu thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đề ra tại Chương trình hành động 10-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

上一篇:消息:高铁3·11复运部分长途 4月通全国 最快明公布

下一篇:彻底跌落谷底!前意甲冠军球队濒临破产,老牌劲旅重走帕尔马老路

网友评论