热门标签

在线博彩平台(www.99cx.vip):Hà Nội: Thành lập tổ công tác kiểm tra kết quả thực hiện kết luận Thành phố

时间:1个月前   阅读:3

在线博彩平台www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。在线博彩平台上最新在线博彩平台登录线路、在线博彩平台代理网址更新最快。在线博彩平台开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。

,Ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND TP Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao.

Trong đó, ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND thành phố làm Tổ trưởng với 3 tổ phó và 10 thành viên.

Nhiệm vụ, quyền hạn Tổ công tác là theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, địa phương việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao, đảm bảo đúng tiến độ, công khai, minh bạch, khách quan.

Tổ công tác được trực tiếp trao đổi, làm việc với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Kịp thời phát hiện, nắm bắt những cán bộ, công chức, viên chức chậm trễ trong việc tham mưu, xử lý và giải quyết các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo bảo đảm tuân thủ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, “một việc - một đầu mối - xuyên suốt”.

Định kỳ hằng tuần, hằng tháng tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao trên Hệ thống theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ và thực hiện chế độ báo cáo đối với các nhiệm vụ chậm muộn.

Thực hiện theo nguyên tắc sau: Một tuần/lần đôn đốc bằng văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao; 2 tuần/lần báo cáo với lãnh đạo UBND thành phố trong các cuộc họp giao ban tuần; Một tháng/lần báo cáo UBND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố để báo cáo Thường trực Thành ủy.

Đồng thời, 3 tháng/lần công khai thông tin các cơ quan, đơn vị và cá nhân chậm muộn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo được giao trên Cổng thông tin điều hành, Fanpage của UBND thành phố và tại các cuộc họp báo của thành phố hằng tháng. 

Đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố bảo đảm về thời gian, chất lượng, hiệu quả.

Thường xuyên rà soát, xử lý những việc tồn đọng, chậm muộn trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực được giao. Xem xét trách nhiệm và có phương án xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý khi để tồn đọng nhiều nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

上一篇:区块链澳5(www.eth0808.vip):南京信息工程大学在水系锌离子电池负极领域研究获进展

下一篇:三公大吃小的技巧(www.eth0808.vip):申延财“翻船”,中远物业被业主追讨4000万

网友评论